Privacy- en Cookieverklaring

Privacy- en Cookieverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring wordt beschreven hoe MDS Express Koeriers de persoonsgegevens van gebruikers van de website www.mdsexpresskoeriers.nl verwerkt. MDS Express Koeriers is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

MDS Express Koeriers verzamelt slechts persoonsgegevens wanneer u deze aan MDS Express Koeriers hebt doorgegeven, bijvoorbeeld via een verzoek via het contactformulier.

Indien u contact met ons maakt via het contactformulier en/of de Whatsappbutton op de website verwerken wij slechts de volgende persoonsgegevens:
Naam, e-mail adres en telefoonnummer.

Doeleinden

MDS Express Koeriers gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens aan MDS Express Koeriers hebt verstrekt.

Overig gebruik

MDS Express Koeriers gebruikt uw gegevens alleen voor de doeleinden genoemd in deze privacy- en cookieverklaring met uw toestemming en zal de gegevens niet anders gebruiken of langer bewaren dan nodig om de gevraagde handelingen uit te voeren. MDS Express Koeriers kan uw gegevens gebruiken in samenwerkingen met derden, maar verstrekt uw gegevens, buiten de hiervoor genoemde gevallen, niet aan derden.

Minderjarigen

Als een gebruiker jonger is dan 16 jaar, is toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan MDS Express Koeriers.

Beveiliging en opslag

MDS Express Koeriers beschermt uw persoonlijke informatie met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op onbevoegde en onrechtmatige toegang, verlies, openbaarmaking, gebruik, wijziging en vernietiging van uw gegevens zo klein mogelijk te houden. De database waarin uw gegevens zijn opgeslagen staat op servers welke in Nederland zijn geplaatst.

Bewaartermijn

MDS Express Koeriers bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze heeft verkregen.

Verwijderen en wijzigen persoonsgegevens

Indien wij over uw gegevens beschikken via een contactmoment via het contactformulier/Whatsappbutton zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen nadat uw opmerking beantwoord of verwerkt is. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen recht op recht van inzage, correctie, verwijdering en verzet. U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk contact met ons op te nemen. Het verzoek zal binnen redelijke termijn (1 maand) worden behandeld. Wij vragen u ter controle van uw identiteit een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Doorgifte aan derden

MDS Express Koeriers zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij:

de doorgifte geschiedt aan een door MDS Express Koeriers voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerker MDS Express Koeriers een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
MDS Express Koeriers op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Er kunnen zich situaties voordoen, wegens strategische of andere zakelijke redenen, waardoor MDS Express Koeriers besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. MDS Express Koeriers kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie.

Rechten

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die bij je op de computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst zodra de Digitale Diensten van MDS Express Koeriers gebruikt worden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat je bij een volgend bezoek niet opnieuw je gegevens in hoeft te voeren.

Toepassingen van cookies

MDS Express Koeriers maakt voor haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor verschillende doeleinden. Deze cookies zijn in te delen in enkele categorieën:

Noodzakelijke cookies helpen de website te functioneren, zonder deze cookies kan deze niet naar behoren werken. Deze cookies kunnen daarom niet worden uitgeschakeld;
Statistische cookies zorgen ervoor dat MDS Express Koeriers kan leren over hoe gebruikers interacteren met de website. Deze data wordt vervolgens gebruikt om aanpassingen door te voeren zodat de gebruikerservaring van de website verder verbeterd wordt. Voorbeelden van statistische cookies zijn de cookies die worden geplaatst ten behoeve van Google Analytics;
Niet-geclassificeerde cookies.
Statistische analyse
MDS Express Koeriers verzamelt informatie over het gebruik van de website met behulp van analyse-tools van Google. Google kan de verzamelde informatie alleen gebruiken voor het verbeteren van hun eigen gebruikerservaringen. Zie voor meer informatie de privacyverklaringen van Google.

Cookies verwijderen

U kunt cookies altijd controleren en wissen en je kunt je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer hierover kunt u lezen op de website www.aboutcookies.org.
Naast cookies kan onze website ook gebruik maken van andere soortgelijke technologieën om gegevens op uw apparaat op te slaan en te lezen. Net zoals cookies worden deze technologieën gebruikt om een unieke aanduidingscode op te slaan voor uw apparaat, die vervolgens kan worden gebruikt om uw gedrag te volgen. Die aanduidingscode kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op (o.a.) uw browserinstellingen in combinatie met uw IP adres. Mocht je het niet op prijs stellen dat uw gedrag gevolgd wordt, dan kan dit worden uitgeschakeld via de Do-No-Track-functie van uw browser. Het verwijderen van cookies heeft niet tot gevolg dat uw gedrag niet meer gevolgd wordt.

Contact

U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen hebt over deze privacyverklaring kunt u MDS Express Koeriers bereiken door een brief te sturen naar:
MDS Express Koeriers
Dorpsstraat 61
4711 NE Sint Willebrord